• Type:
  • Genre:
  • Duration:
  • Average Rating:

Miko / Miko

Share

Režija: Liva Polkmane

Trajanje: :12:34

Zemlja porijekla:  Montenegro

Sinopsis: This is a story about photograph who looks the perfection in photos. His name is Miko.


Synopsis: Ovo je priča o fotografiji koja na fotografijama izgleda savršeno. Zove se Miko.

No reviews of Miko / Miko
Leave First Review

Reviews for Miko / Miko

There are currently no reviews for Miko / Miko
Scroll to top